Waldemar Molinski

Nieuwe gezinsvormen en christelijke waarden

De nieuwe vormen van familiaal samenleven – ‘verruimde gezinnen’, ‘Cross-familien’, ‘gezinscommunes’ of hoe men ze ook wil noemen – die op vele plaatsen opduiken, worden vooral door christenen vaak met argwaan bekeken. De opzet van dit artikel is bescheiden. Het wl alleen wat vooroordelen uit de weg ruimen en laten zien hoe wat men onder een ‘christelijk huwelijks- en gezinsleven’ verstaat, misschien even goed, zo niet beter, in die nieuwe gezinsvormen gerealiseerd kan worden als in het traditionele kerngezin.

verschenen: Juli 1973, blz. 951

jaargang: 40/10