Byron Weng

Nieuwe ontwikkelingen in China

In tegenstelling tot Mao Zedong, die ongetwijfeld de sterkste man was in de strijd om de macht maar faalde in het beheer van de revolutie, bleek Deng Xiaoping, na zijn geslaagde machtsovername, ook nog in staat te zijn om een evenwichtiger en duurzamer politieke stabiliteit te verzekeren. Die stabiliteit berustte op een aantal ‘compromissen’ (o.m. tussen de veroordeling van de culturele revolutie en het respect voor Mao’s erfenis, tussen de pragmatische voorkeur voor de economische ontwikkeling en het ideologisch onbehagen daaromtrent) die door Deng en zijn medestanders scherp in het oog werden gehouden om overdreven afwijkingen ervan dadelijk weer recht te zetten.

verschenen: Maart 1985, blz. 527

jaargang: 52/06