R.W.G. Huysmans

Nieuwe rechtspositie van pastores in Nederland

Er is een nota verschenen over de rechtspositie van pastorale werkers in Nederland. Dit roept uiteraard allerlei vragen op, o.a. over het nut en de noodzaak ervan, over de positie van de bisschop in dezen, etc. De auteur bepsreekt een aantal van deze vragen.

verschenen: April 1975, blz. 636

jaargang: 42/07