Phara de Aguirre

Nieuwe sociale bewegingen

Op de naad van systeem en leefwereld

Van sociale bewegingen ziet men meestal enkel het oppervlakte-gebeuren. Met behulp van Habermas’ theorie van het communicatieve handelen is het mogelijk om ook achter de schermen van de protestscène te kijken. Habermas beschrijft de nieuwe conflicten die aan de basis liggen van het hedendaagse protest en situeert de nieuwe sociale bewegingen op het maatschappelijke middenveld, op de naad van systeem en leefwereld. Deze bewegingen bieden stof voor communicatief én strategisch handelen. sociale bewegingen : nieuwe – (1990)

verschenen: April 1990, blz. 624

jaargang: 57/07