Harry Hamersma

Nieuwe vertrouwdheid met de dood

Van verschillende zijden wordt ervoor gepleit de dood, die vaak uit het denken is verbannen, te herintegreren in het leven. Het bewust opnemen van de dood in het denken, voorverwerking, blijkt volgens o.a. Dr. E. Kübler-Ross en Dr. Cecily Saunders – de initiatiefnemers van de Hospice-beweging – een helende kracht en maakt het de stervende gemakkelijker de laatste levensfase betekenisvol te laten zijn. dood : nieuwe vertrouwdheid met de – (1990):: Hospice-beweging

verschenen: Mei 1990, blz. 675

jaargang: 57/08