Georges De Schrijver

Nigerdelta: olie te over, armoede troef

Er gaat geen maand voorbij of we vernemen wel nieuws over aanslagen op de oliepijpleidingen in de Nigerdelta of over ontvoeringen van blanke of Aziatische werkkrachten in de oliesector. Dit artikel, deels geschreven als reisverhaal, schetst de achtergrond van deze incidenten. De Nigerdelta is rijk aan olie maar de opbrengst ervan komt niet ten goede aan de plaatselijke bewoners. Integendeel, zij boeren achteruit want door de olieboringen worden hun rivieren bezoedeld en hun gronden verziekt.

verschenen: Mei 2007, blz. 387

jaargang: 74/05