Henk Jans

Niko Tinbergen over ethologie

Deze bijdrage wil – aansluitend bij het vorige artikel – enkele belangrijke aspecten signaleren van de ethologie, zoals deze wetenschap door een van de grondleggers ervan werd bedreven en geformuleerd. Achtereenvolgens komen specifieke methode, concreet veldonderzoek, toepasbaarheid op de mens, ethische en/of ideologische implicaties ter sprake.

verschenen: April 1977, blz. 605

jaargang: 44/07