Kaat De Loof

Nobelprijs literatuur

De wereld van Toni Morisson

De romans van Toni Morrison streven naar een synthese tussen traditionele en moderne waarden, Amerikaanse en zwarte cultuurelementen. De relatie van het Afro-Amerikaanse individu tot zijn of haar verleden staat steeds centraal. Maar in elke roman wordt dit thema op een heel andere manier uitgewerkt.

verschenen: April 1994, blz. 342

jaargang: 61/04