L.L.S. Bartalits

Noord-Europa in het Oost-West-conflict

Wat in de rest van West-Europa nog steeds het voorwerp is van verhitte discussies – de oprichting van een kernwapenvrije zone – is, althans in vredestijd, in Noord-Europa allang een voldongen feit. Waar de Sovjetunie blijft aandringen op een verdrag dat van Noord-Europa formeel een kernwapenvrije zone moet maken, verlangen vele Scandinavische partijen in ruil daarvoor een tegenprestatie van de Sovjetunie in de Baltische republieken en op het Kola-schiereiland.

verschenen: Mei 1983, blz. 741

jaargang: 50/08