A.F. van Peteghem

Noord-Korea, een nieuw economisch en maatschappelijk model?

Ettelijke jaren voor Mao’s China heeft Noord-Korea een groots opgezette culturele revolutie gelanceerd, die een nieuw ontwikkelingsmodel moest inspireren en schragen. De auteur beschrijft het uitgangspunt en de fasen van dit proces, de weerslag ervan op de economische ontwikkeling, en de interferentie van de buitenlandse politiek met de bewuste wil tot ‘chuch’é’ of zelfhulp.

verschenen: Juni 1975, blz. 794

jaargang: 42/09