Paul Verstraten

Nostalghia van andrej Tarkovski

Weemoedige reis in stilstand

De Russische cineast Andrej Tarkovski, die onlangs politiek asiel vroeg in het Westen, had zich reeds doen opmerken door zijn historische film over de iconenschilder Andrej Roebljov. Ook zijn jongste, uitgesproken autobiografische film Nosthalghia kan opnieuw, zij het niet helemaal terecht, twee tegengestelde reacties oproepen: fascinatie enerzijds voor de esthetische gaafheid en rechtlijnigheid van het ‘getuigenis’, en wrevel anderzijds om de te geringe speelruimte voor een verwerking en interpretatie daarvan door de kijker.

verschenen: September 1984, blz. 1000

jaargang: 51/11