Henk Jans

November in Madrid, begin van een nieuw tijdperk

Dit artikel ppogt in een synthese samen te brengen wat begin november op een colloquium van een aantal Westeuropese tijdschriften ter sprake kwam te Madrid. Uit de referaten en vraaggesprekken hebben wij zowel verder verleden als recente feiten overgehouden (over de persoon en het bestuur van Franco, de politieke stromingen, de Kerk, de economische en sociale ontwikkeling en de regionale problemen) die kenmerkend of relevant lijken te zijn voor de nabije en verre toekomst van Spanje.

verschenen: Januari 1976, blz. 287

jaargang: 43/04