Elianne Muller

O mens gij dwaalt, zo gij uw stond bij Nestors eeuw afmaalt

Funeraire poëzie in de Noordelijke Nederlanden

Funeraire poëzie heeft in de Hollandse Gouden Eeuw een bloeitijd beleefd. Stilistisch én inhoudelijk beantwoordden de gedichten aan strenge regels. Typisch voor het christelijke humanisme van die tijd is de combinatie van stoïcijnse berusting en godsvertrouwen. Maar ook pijn en verdriet klinken in de verzen door.

verschenen: November 2001, blz. 867

jaargang: 68/10