Herman Simissen

Ode aan de stad

Edward Glaeser over de verstedelijking van de wereld

Tussen 2005 en 2010 heeft zich een opmerkelijke, maar niet alom opgemerkte omslag in de wereldgeschiedenis voorgedaan: woonde een meerderheid van de wereldbevolking van oudsher op het platteland, inmiddels woont een meerderheid in een stad. Of dit moet worden gezien als een positieve ontwikkeling is voor velen de vraag. De Amerikaanse econoom Edward Glaeser is er een uitgesproken voorstander van, dat mensen zich in steden vestigen. Zijn argumentatie om dit standpunt te onderbouwen is verrassend.

verschenen: Januari 2015, blz. 30

jaargang: 82/01