Erik De Bom

Ode aan de vorstenspiegel?

Donald Trump slaat menigeen met verstomming door de onconventionele, ja zelfs ongemanierde wijze waarop hij de VS bestuurt. Het roept onder meer de vraag op of heersers niet over een minimum aan morele vereisten moeten beschikken. Ligt daar ook geen taak voor de politiek filosoof, die opnieuw meer zou moeten focussen op het goede gedrag van bestuurders in plaats van enkel op de degelijkheid van instellingen? Tijdens de Renaissance waren auteurs zeer bedreven in het schrijven van dergelijke vorstenspiegels, maar ze kwamen tot de slotsom dat alleen een stevig institutioneel raamwerk een vorst enigszins onder controle kon houden.

verschenen: Juli 2017, blz. 577

jaargang: 84/07