Paul van der Grijp

Offers in de tempels der muzen

Over privéverzamelaars en musea

Voor veel privéverzamelaars zijn musea modellen en referenties, die zij in termen van symbolische of reële competitie kunnen ervaren. Musea van hun kant hebben hun oorsprong vaak in een privéverzameling en worden in de loop van hun bestaan verder – door aankoop of giften – uit privéverzamelingen gevoed. Dit essay werkt het thema van de verhouding tussen privéverzamelaars en musea via casestudies in Taiwan en Noord-Amerika uit. De verhouding blijkt niet alleen harmonisch te zijn maar ook met ambivalenties en conflicten gepaard te gaan.

verschenen: November 2010, blz. 901

jaargang: 77/10