Herman Simissen

Om de liefde Gods

Over ‘Liefdewerk’ van Annelies van Heijst

* Annelies van Heijst * * Liefdewerk. Een herwaardering van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind sinds 1852 *

verschenen: November 2003, blz. 937

jaargang: 70/10