Erik De Smet

‘Om droefheyt ende melancholie te verdrijuen’

Het Antwerps liedboek

*Antwerps liedboek* *Middelnederlandse literatuur*

verschenen: Januari 1994, blz. 70

jaargang: 61/01