Ludo Abicht

Omgaan met lijden

Een vrijzinnig perspectief

In onze toenemend pluralistische samenleving worden steeds meer mensen in hun private of professsionele leven geconfronteerd met verschillende vormen van omgang met fysiek en/of geestelijk lijden. Zowel gelovigen als ‘niet-gelovigen’ (agnostici of atheïsten) die uitgaan van het bestaan van de vrije wil, verklaren een gedeelte van het lijden door het misbruik dat de mens van deze vrije wil kan maken. Maar hoe gaan we om met het lijden dat niet door de mens zelf veroorzaakt wordt? Hoe verwerken bijvoorbeeld niet-gelovigen de pijnlijk evidente onrechtvaardigheid van het lot en vooral, hoe kan dit de kwaliteit van hun leven beïnvloeden?

verschenen: Juli 2007, blz. 579

jaargang: 74/07