Paul Claes

Omtrent ‘Het Verdriet van België’

Claus’ jongste en lijvige roman wemelt, zoals te verwachten viel, van autobiografische en literaire reminiscenties en mythische allusies. Al wekken die ingrediënten wel vaker de indruk van het déjà-vu, de meerzinnige verscheidenheid van het imposante literaire gewrocht zal lezers met heel uiteenlopende verwachtingen en belangstelling intrigeren en boeien.

verschenen: Mei 1983, blz. 720

jaargang: 50/08