Benjamin De Mesel

Onbevreesde twijfelaars

Kanttekeningen bij een ideaal

Veel filosofen geloven dat de ideale denker iemand is die onbevreesd aan alles twijfelt. De auteur betwijfelt die stelling. De ideale denker is niet iemand die aan alles twijfelt, maar iemand die het onderscheid kan maken tussen dingen waaraan redelijkerwijze getwijfeld kan worden en dingen die geen twijfel toelaten. Het is redelijk om allesvernietigende twijfel te vrezen, omdat die het potentieel in zich draagt om geestelijke en morele gezondheid aan te tasten.

verschenen: April 2017, blz. 289

jaargang: 84/04