W. Van Walstijn

Onderwijs en samenleving

Waar de enen het (ideale) onderwijs zien als een hefboom bij uitstek van maatschappijverandering- en vernieuwing, ‘constateren’ de anderen dat het onderwijs veeleer de uitdrukking is van waarden, normen, behoeften en verhoudingen binnen de feitelijke samenleving. Een aantal recente studies, aan die onuitputtelijke controverse gewijd, schijnen aan te tonen dat het toch vooral de – veranderende – maatschappij is, die de gebeurlijke hervormingen of vernieuwingen in het onderwijs bepaalt.

verschenen: Februari 1980, blz. 446

jaargang: 47/05