Oscar Steenhaut

Onderwijs in het post-industriële tijdperk

In onze industriële samenlevingen waren de technologische en economische organisatie, de politieke en sociale ordening én het daarbij horende onderwijssysteem uiteraard pas met verloop van tijd, op vrij rationele en stabiele wijze op elkaar ingespeeld geraakt. De huidige informatica-revolutie is evenwel een technologische sprong, die dit samenspel grondig verstoort en destabiliseert, en die vooralsnog alleen door de produktie-industrie volop wordt verwerkt. Wil ons onderwijs zijn nieuwe taak in de post-industriële maatschappij waarmaken, dan is het aan een fundamentele heroriëntering toe, waarop de trends van de laatste decennia ons niet of nauwelijks hebben voorbereid.

verschenen: Maart 1985, blz. 515

jaargang: 52/06