Raf Debaene

Onderwijs op maat van het individu: een mythe

In de huidige benadering van het onderwijs staat de leerling met zijn talenten en behoeften centraal. Maar is het heersende discours van de ‘zelfontplooiing’ niet een tikkeltje naïef? Is opvoeding zonder enige vorm van autoriteit mogelijk? De moderne didactiek beweert dat ze erop gericht is persoonlijkheden te vormen, maar feitelijk leidt ze vooral tot het opleiden van net die flexibele en weinig kritische individuen die het vigerende maatschappelijk en economisch bestel nodig heeft.

verschenen: September 2002, blz. 675

jaargang: 69/08