Herman Deleeck

Ongelijke verdeling van de sociale overheidsuitgaven

Op grond van een behoorlijk aantal empirische bevindingen kan worden aangetoond dat een groot aandeel publieke sociale uitgaven niet vanzelf tot grotere gelijkheid leidt: veel minder namelijk tot een verticale herverdeling van de nationale welvaart ten gunste van de laagste inkomensklasse, dan wel tot eenmeer horizontale verdeling binnen de al beter gesitueerde middengroepen. In tegenstelling met wat er op het vlak van de economische planning gebeurt, wordt vooralsnog veel te weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de gevolgen van alternatieve beleidsmaatregelen, die deze averrechtse ontwikkeling van de sociale (on)zekerheid zouden kunnen corrigeren of ombuigen.

verschenen: Juni 1986, blz. 805

jaargang: 53/09