Carla Russell

Onmacht aan het einde van de eeuw

Is de twintigste eeuw alleen maar de meest moorddadige eeuw van de geschiedenis, de eeuw van het falen van alle politieke idealen en van de terugval in de barbarij? De strijd tegen de totalitaire ideologieën in naam van de menselijke vrijheid is echter ook een verworvenheid van deze eeuw. Niet alleen de oorlog, ook de inzet voor de mensenrechten is grootschalig geworden.

verschenen: Februari 1998, blz. 109

jaargang: 65/02