Johan Bastiaensen

Ontbossing en ontwikkeling

Een voorbeeld uit Nicaragua

Economische vooruitgang en bescherming van het tropische regenwoud lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig. Het verloop van de ontbossing in Nicaragua toont echter aan dat juist een gebrek aan ontwikkeling leidt tot de vernieling van het woud. Een verandering in de economische randvoorwaarden voor rurale ontwikkeling is noodzakelijk voor het ombuigen van de huidige destructieve tendens.

verschenen: Januari 1996, blz. 55

jaargang: 63/01