S.W. Couwenberg

Onttovering van het geloof en het ‘ietsisme’ als eigentijdse uiting van religieus verlangen

Hoewel ze niet langer geloven in de religieuze orthodoxie waarin zij zijn opgegroeid, blijven veel mensen toch geloven dat er een mysterieus Iets is, ja moet zijn, dat verklaart waarom er niet niets is, hoewel dat moeilijk in verstandelijke termen valt uit te leggen. Overtuigde atheïsten ervaren dat ‘ietsisme’ als een irritant fenomeen, maar het verdient wel degelijk serieuze aandacht. Het is een eigentijdse uiting van religieus verlangen, van de hoop dat er meer is dan het platte en kille wereldbeeld van de moderne wetenschappelijke wereldbeschouwing.

verschenen: Januari 2004, blz. 10

jaargang: 71/01