Michel Van Den Bogaert

Ontwikkeling als dialoog

Voorbeeld Chotanagpur in India

Om het armoedeprobleem in de Derde Wereld op te lossen, heeft het Westen lange tijd een ontwikkelingsmodel gehanteerd, waarbij thans alsmaar meer vragen worden gesteld. Die zogenaamde ontwikkeling blijkt namelijk in de westerse landen zelf een aantal beangstigende neveneffeckten met zich te brengen. De auteur betoogt dat een gepaster antwoord op de aldus gestelde problemen ten dele van de mensen zelf, de armen van de Derde Wereld, moet komen. En illustreert zijn betoog aan de hand van het groeiend zelfbewustzijn van de oerbevolkingen van India, wier opnieuw bevestigde culturele waarden het verdienen beluisterd en au sérieux genomen te worden.

verschenen: Maart 1984, blz. 518

jaargang: 51/06