L.L.S. Bartalits

Ontwikkeling tussen Tokio en Peking

Door de overeenkomst tussen Japan en China is niet alleen Japan uit een isolement verlost, maar ook de Volksrepubliek China. Dit artikel geeft het verloop van de wederzijdse verhoudingen weer, met de voor- en nadelen daaraan verbonden.

verschenen: December 1972, blz. 220

jaargang: 40/03