Jan Kerkhofs

Ontwikkelingen in de Chinese kerk

Het opmerkelijke gevolg van de recente ‘de-maoïsering’ in China is niet de heropening van enkele schaarse kergebouwen, maar wel de onthulling van een christelijk gemeenschapsleven dat in tienduizenden kleine huisgemeenten is blijven voortbestaan. Ten minste drie factoren zijn van belang voor de verdere evolutie: de verstandhouding of desgevallend verzoening tussen die huisgemeenten en de ‘officiële’ hiërarchische kerk, de eocumenische samenwerking tussen de verschillende christelijke denominaties, het begrip en zelfs het respect van de Romeinse en andere buitenlandse kerkelijke instanties voor de gescheiden ontwikkeling van de Chinese kerk (inclusief de vele bisschopbenoemingen) tijdens de periode van haar isolement.

verschenen: December 1980, blz. 197

jaargang: 48/03