L.L.S. Bartalits

Ontwikkelingen in Midden-Amerika

Ten aanzien van de bestaande en verwachte beroeringen in Midden-Amerika belijdt de Reagan-regering een vnl. militaire en interventionistische gedragslijn, die de ware aard van de conflicten op simplistische en gevaarlijke wijze miskent. De auteur gaat nader in op de verscheidenheid en complexiteit van de situatie in Panama, El Salvador en Guatemala.

verschenen: December 1981, blz. 236

jaargang: 49/03