Erik Aerts

Ontwikkelingshulp misplaatst?

Vorig jaar publiceerde de organisatie Student Aid een boek waarin zeven specialisten uit Zuid en Noord de modellen, programma’s en acties van de Niet-Gouvernementele Organisaties op de korrel nemen. De geuite kritiek op het ontwikkelingsbeleid is doorgaans terecht. Wel kunnen kanttekeningen geplaatst worden bij enkele te radicale conclusies en bij de voorgestelde alternatieven.

verschenen: Januari 1994, blz. 52

jaargang: 61/01