L.H. Janssen

Ontwikkelingstheorie en ontwikkelingsbeleid

Als men de verschillende plannen die gemaakt worden voor de economische groei van de ontwikkelingslanden, goed wil beoordelen, is het nuttig eerst te weten welke vraagstukken daarbij aan de orde komen. Dit artikel is bedoeld als zo’n algemene inleiding in de problematiek. In de volgende artikelen zullen dan verschillende deelaspecten en problemen behandeld worden.

verschenen: December 1977, blz. 195

jaargang: 45/03