Hans Hermans

Ontwikkelingswerk in Bolivia

Ingesloten door bekender en meestal machtiger buren is Bolivia niet alleen geografisch een unicum: het is op een even aparte wijze belast en geteknd door zijn oude en recente geschiedenis. In die context plaatst de auteur het getuigenis van een Nederlandse medewerker aan een ontwikkelingsproject dat, kleinschalig en grootscheeps tegelijk, door de jezuïten werd opgezet onder en met de indiaanse bevolking.

verschenen: Mei 1981, blz. 698

jaargang: 48/08