Stijn Geudens

Ook wij waren winnaars

Sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen

* Pascal Delheye en Willie Verhegghe (red.): Ook wij waren winnaars. 150 sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen *

verschenen: Januari 2006, blz. 78

jaargang: 73/01