L.L.S. Bartalits

Oorlog in de Perzische Golf

Het conflict tussen Irak en Iran wortelt niet alleen in eeuwenoude religieuze tegenstellingen, maar eveneens in veel recenter grenscorrecties en andere ‘vernederingen’, door de sjah van Perzië aan de Irakezen opgedrongen. Terwijl het Westen een vrij machteloze toeschouwer blijft, houdt de Sovjet-Unie betere troeven in de hand, om het even voor welke van beide protagonisten zij tenslotte partij wenst te kiezen.

verschenen: Januari 1981, blz. 350

jaargang: 48/04