Jaak De Maere

Oorlog in Nederland

De wondere wegen van de geschiedenis

Bij de vele herdenkingen van Wereldoorlog II is de meest traumatische ervaring uit die periode maar weinig uit de verf gekomen. Aan de hand van een paar publikaties probeert de auteur het verstarde denken omtrent ‘weerstand en verzet’ te doorbreken: het vaak ambivalente karakter ervan, de ethische rechtvaardiging zowel als de frustrerende machteloosheid van geweldloze of gewelddadige vormen van verzet tegen een oppermachtige bezetter, die grotendeels zelf de – ronduit immorele – spelregels (met o.m. weerwraakacties tegen onschuldige buitenstaanders) bepaalde.

verschenen: Oktober 1985, blz. 64

jaargang: 53/01