Herman Simissen

‘Oorlog zonder het schieten’

Dynamo Moskou in Groot-Brittannië

Al werd in de Olympische beweging vaak naar voren gebracht dat sport en politiek van elkaar gescheiden dienen te blijven, sport had en heeft wel degelijk politieke betekenis. Sterker, sport wordt niet zelden ingezet als politiek middel. Dat is niet iets van de laatste tijd. Een wat ouder voorbeeld is de tournee die Dynamo Moskou in het najaar van 1945 maakte door Groot-Brittannië. Een bezoek dat in het teken van wederzijds wantrouwen stond…

verschenen: Februari 2017, blz. 135

jaargang: 84/02