Paul Overhage

Oost-Afrika, knekelhuis van de prehistorie

Sinds 1955 heeft het paleo-antropologisch onderzoek vnl. in Oost-Afrika een aantal verrassende vondsten opgeleverd, die een nieuw licht werpen op de vroegste ontstaansgeschiedenis van de mens als aparte biologische soort. Daardoor werd niet alleen het tijdstip van de ‘hominisatie’ naar een alsmaar verder verleden opgeschoven, maar werden oonieuwe inzichten gewonnen in de verschijningsvormen en mechanismen van de overgang zelf van dier naar mens.

verschenen: April 1979, blz. 617

jaargang: 46/07