L.L.S. Bartalits

Oost-Europa tussen partijdictatuur en democratie

Sinds Gorbatsjov vijf jaar geleden aan de macht kwam ziet het panorama van de wereld er anders uit. Zowel de wereldpolitiek als de lokale droom van ‘een gemeenschappelijk Europees huis’ zijn in de nabije toekomst afhankelijk van de economische wederopbouw en van de vorming van democratische instellingen in de Sovjetunie en in de Oosteuropese landen. Oost-Europa tussen partijdictatuur en democratie

verschenen: Juli 1990, blz. 919

jaargang: 57/10