S.W. Couwenberg

Op weg naar wereldburgerschap

De multiculturele samenleving

Met multiculturaliteit bedoelt men tegenwoordig multi-etnische samenlevingen, die ontstaan als gevolg van internationale migratie. Maar dit is slechts één facet van multiculturaliteit als maatschappelijk verschijnsel. Na een korte historische introductie wordt de nodige aandacht geschonken aan de achtergrond van multiculturaliteit als actueel Europees en mondiaal probleem. Tot slot wordt erop gewezen dat multiculturaliteit een permanent maatschappelijk gegeven is en wordt een lans gebroken voor een pluralistisch geleed wereldburgerschap.

verschenen: Maart 1998, blz. 206

jaargang: 65/03