Jacques De Visscher

Op weg

Als je iemand de weg vraagt, verwacht je een zakelijk en duidelijk antwoord. Maar, behoort de vraag naar de weg niet tot de moeilijkste vragen die we ons kunnen voorstellen? Vertrekkend van een parabel van Kafka laat de auteur zien dat het in feite een levensvraag betreft, de vraag naar de bestemming van de mens, en die zal iemand anders moeilijk kunnen beantwoorden.

verschenen: December 2005, blz. 986

jaargang: 72/11