Jan Vranken, G. Van Menxel, D. Geldof

Op zoek naar armoede en uitsluiting

Achtergrond en ontwikkelingen in Vlaanderen

Armoede is het gevolg van uitsluitingsmechanismen die te maken hebben met breuklijnen in de maatschappij. Als de maatschappij evolueert, komen er andere vormen van armoede en uitsluiting. Het Belgische armoedebeleid is rijk geschakeerd en grotendeels gedecentraliseerd. Maar onder meer de zgn. ‘activeringsmaatregelen’ roepen bedenkingen op.

verschenen: Januari 1998, blz. 54

jaargang: 65/01