Jef Van Gerwen

Op zoek naar de verloren werkgelegenheid

Ethische overwegingen bij een Europees probleem

Het recht op arbeid geeft de individuele burger geen recht op een baan, enkel een aanspraak op een beleid van maximale werkgelegenheid. Maar wat betekent zo’n aanpak in het licht van de huidige economische ontwikkelingen? Zouden we het recht op arbeid niet beter laten vallen?

verschenen: Juni 1994, blz. 523

jaargang: 61/06