Mario Coolen

Op zoek naar het hart van de Maya’s

Vijfhonderd jaar verbreiding van het christendom in Guatemala

Bij de eerste verkondiging van het evangelie aan de Maya’s heeft de kerk het geloof van de indiaanse bevolking met kracht bestreden. Na vijf eeuwen erkennen de bisschoppen van Guatemala alsnog dat de Maya’s in hun geloof het antwoord vonden op alle belangrijke levensvragen en het mysterie van de kosmos. Voorzichtig lijkt een periode aan te breken waarin de creatieve synthese van eigen geloofstradities met elementen uit het christendom als authentiek geloof wordt erkend.

verschenen: Mei 2001, blz. 424

jaargang: 68/05