Eric Hulsens

Op zoek naar het homohuwelijk

De Amerikaanse historicus John Boswell deed met zijn nieuwste boek, Same-Sex Unions in Premodern Europe, een opmerkelijke poging om de kloof tussen christendom en homoseksualiteit te verkleinen. ‘Bepaalde ceremonieën tussen personen van dezelfde sexe, golden als een homohuwelijk’, luidt zijn conclusie. Volgens Eric Hulsens blijkt het de ‘erudiete’ auteur echter aan heel wat historische ambachtelijkheid en objectiviteit te ontbreken, want in zijn boek worden vriendschap, bloedbroederschap en sexuele ge meenschap zonder onderscheid door elkaar gehaspeld.

verschenen: Januari 1995, blz. 42

jaargang: 62/01