Laurens Ham

Opbouw van een moderne wereld

Religie en kunst in Vlaanderen tijdens het Interbellum

* Rajesh Heynickx: Meetzucht en mateloosheid: Kunst, religie en identiteit in Vlaanderen tijdens het interbellum *

verschenen: Juli 2009, blz. 651

jaargang: 76/07