Bart Verschaffel

Openbare televisie

Slotbeschouwingen bij ‘Container’

Over Container, het verguisde en van meet af aan tot verdwijnen gedoemde, ‘het slechtste tv-programma van 1989’. Wat wilde het? Wat deed het? Het wilde een klein plaatsje vrij maken voor een intellectueel gesprek op de televisie, een plaatsje in de marge van de openbaarheid. Het liet zien dat zelfs die marge er niet is. Een beschouwing achteraf. Over televisie en intellectueel bedrijf in Vlaanderen. Vlaanderen : intellectueel bedrijf en tv-progr. ‘Container’

verschenen: Februari 1990, blz. 441

jaargang: 57/05