Walter Weyns

Operatie diversiteit

Enkele cultuurkritische beschouwingen

Nu ‘diversiteit’ door overheden is uitgeroepen tot een must, krijgt het woord een bevelskarakter. Het fungeert als ordewoord. En was het nu nog maar zo dat het de overheid echt om diversiteit ging. Maar bij nader toezien blijkt dat het om iets anders dan ‘diversiteit’ gaat. Namelijk om ‘participatie’, ‘inzetbaarheid’, ‘productiviteit’, ‘activering’ en gelijkaardige begrippen die de samenleving opvatten als één samenhangend geheel waarin mensen ‘leden’ zijn of zelfs ‘onderdelen’ die optimaal moeten functioneren.

verschenen: Maart 2010, blz. 195

jaargang: 77/03